pijl
sidebar


“Juist de extra voorzieningen kun je niet doorberekenen in de huur en vragen dus om aanvullende financiering.”

(dankzij ondersteuning door de stichting
RK Liefdehuis kon een verzorgingshuis deze fitnesstoestellen aanschaffen)

 

sidebar-onder


1   de stichting
De Stichting Roomsch-Katholijk Liefdehuis Amersfoort is in 1870 opgericht met het doel ‘armen en gebrekkigen [..] te huisvesten, voeden en verplegen’. Andere tijden vragen om een andere aanpak, dus zorgen we nu voor financiële ondersteuning van huisvesting of facilitaire voorzieningen voor 65 plussers.
> lees meer
   
   
2   voor wie
U bent 65 plusser, georganiseerd in een formele of informele groep en u zoekt financiële ondersteuning bij het kopen, bouwen, verbouwen of verbeteren van uw huisvesting of facilitaire voorzieningen.
U vertegenwoordigt een instelling (zonder winstoogmerk) die zich bezig houdt met huisvesting voor 65 plussers.
> lees meer
 
   
waar   waar
De huisvesting of facilitaire voorziening voor 65 plussers moet zich bevinden in de gemeente Amersfoort.
> lees meer
 
   
hoe   hoe
De stichting verleent incidentele financiële bijdragen. Op deze website vindt u de voorwaarden die gelden voor het aanvragen van financiële ondersteuning. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u een formulier invullen en sturen aan de stichting.
> lees meer