“Een kamer voor recreatieve
doeleinden kan binnen de
voorwaarden passen, een
bootreisje niet"

 voorwaarden

wat
U kunt een financiële bijdrage aanvragen voor het het kopen, bouwen, verbouwen of verbeteren van huisvesting voor 65 plussers. Ook facilitaire voorzieningen die een rol spelen in het fatsoenlijk huisvesten van een groep ouderen vallen binnen de voorwaarden. Zo kan een kamer voor recreatieve doeleinden wel binnen de voorwaarden passen, maar een bootreisje niet.

voor wie
De financiële ondersteuning is bedoeld voor mensen van 65 jaar of ouder.
De aanvrager moet een groep 65 plussers vertegenwoordigen: dit kan zowel gaan om een formele als informele groep als om een instelling zonder winstoogmerk, die zorgt voor ouderenhuisvesting.
U kunt dus wel een bijdrage vragen als woongroep, maar niet als individu.

waar
De stichting is ontstaan in Amersfoort. De middelen zijn niet onbeperkt. Daarom beperken we de mogelijkheid tot het aanvragen van een bijdrage tot huisvesting in de gemeente Amersfoort.

wanneer
Onze bijdrage is bedoeld als aanvulling voor een specifiek doel of probleem. Het gaat om een concrete eenmalige ondersteuning die een tekort aanvult of een aanschaf mogelijk maakt. Wij leveren dus geen langdurige bijdrage aan de exploitatie van ouderenhuisvesting. Ook als er een overheidsregeling bestaat voor een bepaald doel, verlenen wij geen bijdrage.

hoe
Als u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden kunt u het aanvraagformulier downloaden, invullen en ondertekend naar ons sturen. Het bestuur van de Stichting Roomsch-Katholijk Liefdehuis beoordeelt ieder kwartaal de ingediende aanvragen. Vervolgens krijgt u bericht van de afhandeling. De stichting RK Liefdehuis gaat niet in discussie met de aanvrager over haar besluit. U kunt de stichting niet verplichten tot een financiële bijdrage.

> aanvraagformulier